Vina KTV 2000G

Đầu karaoke VinaKTV 3000G - 3T

Đầu karaoke VinaKTV 3000G - 3T

24/08/2016

Đầu karaoke VinaKTV 3000G - 3T là dòng đầu karaoke hiện đại nhất hiện nay mới được giới thiệu trên thị trường Việt Nam vào đầu năm 2015. Là dòng đầu karaoke chứa nhiều bài hát nhất hiện nay với dung lượng ổ cứng lên tới 3000G - 3T