mic shure u820

Micro Shure U820

Micro Shure U820

11/06/2018

Tên sản phẩm: Micro Shure U820

Sóng cố định: UHF

Phạm vi bước sóng: 640Hz-800Hz

Tỷ lệ tạp âm: 0.5%

Pin sử dụng: 2 pin AA 1.5V