mic không dây

Micro Shure UGX8

Micro Shure UGX8

10/08/2018

Model: Shure UGX8

Loại: Micro không dây

Bảo hành: 12 tháng

Phạm vi hoạt động: 200m

Ứng dụng: 352 kênh (1600 tần số)