hanet hd10s

HANET KARAOKE HD10S

HANET KARAOKE HD10S

28/12/2016

Tặng Micro có dây CAF P6 trị giá 600.000 VND chỉ áp dụng với Bảo Châu ELec tại Hà Nội .