Dưới 5 triệuTừ 5 - 10 triệuTừ 10 - 15 triệuTừ 15 - 20 triệu
Tư vấn đầu karaokeTư vấn dàn karaokeTư vấn loa karaokeTư vấn micro karaokeTư vấn amply karaokeTư vấn cục đẩy công suất