Dali

Website chính thức:
https://www.dali-speakers.com/

Dali - Quốc bảo âm thanh của Đan Mạch