Thông tin chi tiết về chủ sở hữu website

1. Chủ sở hữu website: Công ty TNHH thương mại và điện tử Bảo Châu

2. Số giấy chứng nhận đang ký kinh doanh:

– MST: 0106303879

– Cấp ngày 10/09/2013 tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nôi

 

 

Vina karaoke
Đóng