Xem thêm Thiết bị âm thanh sân khấu
Xem thêm Thiết bị âm thanh sân khấu
Dưới 5 triệuTừ 5 - 10 triệuTừ 10 - 15 triệuTừ 15 - 20 triệu
Lọc xì - equalizerDàn âm thanh hội trường mẫuDàn âm thanh hội trường