Xem thêm Hàng cũ - Hàng bãi khác

Các loại loa bãi- cũ:

-Loa bãi là dòng loa nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam, tình trạng còn 90% so với hàng mới.

Đọc thêm

Dưới 5 triệuTừ 5 - 10 triệuTừ 10 - 15 triệuTừ 15 - 20 triệu
Loa bãi-CũAmply Bãi- Amply karaokeLoa siêu trầm bãi (Sub bãi)Micro bãi