Cập nhật nhạc đầu vina ktv karaoke update bài hát mới

CTy điện tử Bảo Châu nhận cập nhật bài hát mới cho đầu VINA KTV , VINAKARAOKE.

Giá cập nhật tại CTY 150.000 VND / 1 lần.

Giá cập nhật tại nhà thêm chi phí đi lại.

Cập nhật nhạc tại nhà lấy ngay!

Bài hát đầy đủ nhất!

man hinh vina ktv

Danh mục mặt hàng

HCM 083 99 01 456 (9h-19h) - HN 0438 59 5555 (9h-19h)